นายถนอม หนันธิสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมงคล ผลไม้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ ของผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

      องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก โดย นายถนอม หนันธิสิงห์ นายก อบต. รองนายก อบต. และ นายมงคล ผลไม้ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ได้ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก นายก อบต.ก่อนที่จะปฏิบัติราชการ

[ 15-06-2563 ] Hits:9

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

[ 01-06-2563 ] Hits:9

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

[ 01-06-2563 ] Hits:7

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ยโสธร

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ