Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก (ปรับปรุงฉบับที่ 1)

วันพุธ, 29 เมษายน 2563 10:24
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี รอบปี 2561 - 2563 (ปรับปรุงฉบับที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ