ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 11:37
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ