Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

ประกาศประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 16:39

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2565

(ผู้สูงอายุที่มี อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุและคนที่ย้ายเข้ามาใหม่)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ