Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

หัวหน้าส่วนราชการ

นายมงคล ผลไม้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมงคล ผลไม้

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางอนงค์พร สอนสุ่ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกัลยาณี ผลไม้

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกัลยาณี ผลไม้

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ