Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ59-002 สายบูรพา–บ้านบอน หมู่ที่ 6 บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 14:18

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ59-002 สายบูรพา–บ้านบอน หมู่ที่ 6 บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๓,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๔,๗๕๗ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ