Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ59-001 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.2015 (บ้านชัยชนะ–บ้านดงจงอาง) หมู่ที่ 9,6 บ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 14:29

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ59-001 สายแยกทางหลวงชนบท ยส.2015 (บ้านชัยชนะ–บ้านดงจงอาง) หมู่ที่ 9,6 บ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๙,๐๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๖๖,๓๒๖ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ